Bestuursleden MADUA Utrecht

De Stichting Madjoe Dua Utrecht zet zich in voor de Indisch-Nederlandse gemeenschap op sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied door het organiseren van een twee-maandelijkse laagdrempelige middagactiviteit met als thema: ontmoeten en delen met elkaar.

  • Er is een 'Open Podium' voor (Indische) talenten van alle leeftijden; inhoud van het programma: tombola, live-muziek, dansen, themagerichte lezingen of presentaties op het Open Podium en Indische catering. Hiermee wil Madjoe Dua Utrecht stimuleren dat bewoners uit Overvecht/Utrecht-stad en omgeving deelnemen aan haar activiteiten.
  • Daarnaast wil ze de verbinding maken met zowel de bewoners van Overvecht/Utrecht-stad als de Indische Nederlanders.
  • Tenslotte wil Madjoe Dua Utrecht sociaal isolement van (Indische) ouderen voorkomen door contacten te hebben en deze te willen delen met buurtgenoten.

De activiteiten staan open voor iedereen die de Indische gemeenschap een warm hart toedraagt.

Graag stellen wij u hierbij onze bestuursleden voor: en neemt u gerust contact met ons op bij vragen of meer informatie! We staan u graag te woord.

Sylvia Hiert
oprichter / voorzitter 

Lex van Kooten
oprichter / penningmeester

Ria Lindeman 
secretariaat

Nancy Bernardus, vrijwilliger

AVG & PRIVACY